استاديران
 

قابل توجه دانشجویان درس کارآموزی و پروِزه دانشگاه پیام نور
تاریخ : 25-1-1393
بازدید : 706 مرتبه
قابل توجه کلیه دانشجویان پیام نور مرکز اصفهان و شاهین شهر (جدید)
تاریخ : 10-12-1392
بازدید : 290 مرتبه
قابل توجه کلیه دانشجویان پیام نور مرکز اصفهان و شاهین شهر
تاریخ : 29-11-1392
بازدید : 106 مرتبه
(اطلاعیه جدید) قابل توجه دانشجویان رشته MBA موسسه آموزشی فناوران حکیم
تاریخ : 23-9-1392
بازدید : 91 مرتبه
(اطلاعیه جدید)- سری پنجم - آخرین سری مجموعه سوالات سیستم اطلاعات مدیریت پیشرفته - مدیریت دولتی موسسه نوین صدرا
تاریخ : 18-9-1392
بازدید : 81 مرتبه
اطلاعیه جدید - کلاس اضافی درس سیستم اطلاعات مدیریت پیشرفته موسسه آموزش عالی نوین صدرا
تاریخ : 18-9-1392
بازدید : 68 مرتبه
اطلاعیه جدید- سری چهارم سوالات سیستم اطلاعات مدیریت پیشرفته رشته مدیریت دولتی
تاریخ : 18-9-1392
بازدید : 87 مرتبه
سری سوم سوالات سیستم اطلاعات مدیریت پیشرفته رشته مدیریت دولتی
تاریخ : 5-9-1392
بازدید : 115 مرتبه
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت دولتی موسسه نوین صدرا
تاریخ : 2-9-1392
بازدید : 119 مرتبه
اطلاعیه جدید (قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور)
تاریخ : 2-9-1392
بازدید : 173 مرتبه
سری دوم سوالات سیستمهای اطلاعاتی مدیریت ( دانشجویان مدیریت دولتی مقطع ارشد)
تاریخ : 24-8-1392
بازدید : 136 مرتبه
قابل توجه دانشجویان رشته مدیریت دولتی مقطع کارشناسی ارشد
تاریخ : 9-8-1392
بازدید : 404 مرتبه
:: نمونه سوالات امتحانی درس سیستم اطلاعات مدیریت پیشرفته (سری اول)
تاریخ : 15-8-1392
بازدید : 176 مرتبه


© 2007 - 2012 Ostadiran Group. All Rights Reserved.
استادیران - پایگاه اجتماع اساتید ایرانی
www.ostadiran.ir